Contact Info

About Thumb
20
+

Complete Projecten

STRATICA STRATICA

Publieke en Openbare sector

Van grondwerken tot complete infrastructurele wegenbouwprojecten, STRATICA is als aannemer erkend om overheidsopdrachten uit te voeren, Klasse 5 C - G. Het kwaliteitslabel garandeert de technische bekwaamheid en professionele integriteit voor een degelijke uitvoering van de aanbestedingen.

Projecten: fiets- en voetpaden, dorpspleinen, busstelplaatsen, landinrichtingsprojecten (banken zetten, wandelpalen, schuilhokjes, ...), herinrichting stationspleinen, leggen stelcomplaten (2x2), klinkerverhardingen,...

STRATICA
Onze diensten

Openbare Werken

Rioleringswerken

Plaatsing van nieuwe rioleringsstelsels en her-routeren van bestaande afvoeren. Voor particulieren, projectontwikkelaars, lqndbouwbedrijven & industriële ondernemingen.

Funderingswerken

Betonfunderingen voor bedrijfsgebouwen & industriehallen, funderingsankers, gegoten betonnen kolommen. Steeds aangelegd volgens de technische richtlijnen van het studiebureau.

Asfaltwerken

Asfalt aanleg van parkings, opritten en wegenis rond gebouwen voor gemeentelijke en stedelijke infrastructuurwerken. Aangeleverd door onze partners asfaltmenginstallaties

Betonwerken

Industriële vloeren of bestrating voor nieuwbouw- of verbouwprojecten, voor industriehallen, parkings, stallenbouw, opritten, mestopslagplaatsen, sleufsilo's, scheidingswanden,...

Klinkerwerken

Bestratingen met kasseien, klinkers, natuurstenen tegels, mozaïekkeien of waterdoorlatende materialen volgens het meest geschikte of gewenste legpatroon.

Complete projecten

Totaalprojecten op maat !

Projecten
Openbare werken

Projecten in de kijker

Team Stratica
kwaliteit en betrouwbaarheid

Ervaren medewerkers

Verantwoord

Stratica

Nauwkeurig

Stratica

Zorgvuldig

Stratica